Καριέρα

Γίνετε μέλος της ομάδας μας

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Για να δείτε λεπτομέρειες για την κάθε θέση εργασίας, παρακαλούμε πατήστε πάνω στον αντίστοιχο τίτλο.

 

Digital Marketing Junior Specialist

Digital Marketing Junior Specialist

H Elikon Graphic Arts, είναι μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών εκτυπώσεων και της χάρτινης συσκευασίας. Από τη δημιουργία της έως σήμερα, διατηρεί αδιάλειπτα σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά. Αξιοποιώντας πλήρως καινοτόμες τεχνολογίες, παρέχει με συνέπεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σεβόμενοι τις ανάγκες και τους χρόνους ενός εξαιρετικά απαιτητικού εταιρικού πελατολόγιου.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας και των αυξημένων απαιτήσεων, αναζητούμε ένα νέο μέλος για την ομάδα μας για να στελεχώσει την θέσηDigital Marketing Junior Specialist

Περιγραφή Εργασίας

 • Δημιουργία, παραμετροποίηση και reporting για πληρωμένες καμπάνιες Facebook, Instagram, Linkedin
 • Υλοποίηση πλάνου προγραμματισμένων Post σε Facebook, Instagram, Linkedin, Google Business
 • Εμπλουτισμός πλάνου προβολής στα Social Media και δημιουργία περιεχομένου
 • Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας
 • Δημιουργία και αποστολή newsletter
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων επαφών newsletters
 • Βασική επεξεργασία εικόνων
 • Βασική γραμματειακή υποστήριξη

Προφίλ Υποψηφίου

 • Ηλικία έως 26 ετών
 • Καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Τήρηση προθεσμιών και αποδοτικότητα σε συνθήκες πίεσης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευχέρεια στην δημιουργία κειμένων για social media
 • Όρεξη για μάθηση σε ένα δυναμικό περιβάλλον

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση των εργαλείων διαχείρισης social media
 • Βασικές γνώσεις επεξεργασίας εικόνας
 • Καλή γνώσης Αγγλικής
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (πολύ καλή γνώση Excel, Outlook, Word, Internet)
 • Γνώσεις joomla, wordpress

Επιθυμητά προσόντα

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις SEO
 • Γνώσεις photoshop
 • Γνώσεις illustrator

Παρέχονται

 • Μισθός ανάλογoς προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης.και εκπαίδευσης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.

 

 

 

 

 

Γίνε Συνεργάτης μας


Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας
Γράψτε το email σας
Invalid Input
Μη έγκυρος αριθμός
Please let us know your message.

Accounts Executive

Accounts Executive

H Elikon Graphic Arts, είναι μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών εκτυπώσεων και της χάρτινης συσκευασίας. Από τη δημιουργία της έως σήμερα, διατηρεί αδιάλειπτα σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά. Αξιοποιώντας πλήρως καινοτόμες τεχνολογίες, παρέχει με συνέπεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σεβόμενοι τις ανάγκες και τους χρόνους ενός εξαιρετικά απαιτητικού εταιρικού πελατολόγιου.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας και των αυξημένων απαιτήσεων, αναζητούμε ένα νέο μέλος για την ομάδα μας για να στελεχώσει την θέσηAcounts Executive

Περιγραφή Εργασίας

 • Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών και ιδιωτών
 • Υποδοχή αιτημάτων σύνταξη και αποστολή προσφοράς
 • Σύνταξη εντολών παραγωγής και απαραίτητων ενεργειών από την παραγγελία έως και την παράδοση
 • Συνεργασία με τα όλα τα τμήματα για την ομαλή παραγωγή και παράδοση της παραγγελίας
 • Ενημέρωση προγράμματος CRM και αρχείου
 • Καθημερινό Reporting
 • Αρχειοθέτηση

Απαραίτητα προσόντα

 • Οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε τμήμα εξυπηρέτησης B2B
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (πολύ καλή γνώση Excel, Outlook, Word, Internet)
 • Eξοικείωση με περιβάλλοντα CRM
 • Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης και καθορισμένων προθεσμιών
 • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής (Β2 και άνω)
 • Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα

Προτιμώνται και θα εκτιμηθούν:

 • Προϋπηρεσία σε χώρο γραφικών τεχνών
 • Προϋπηρεσία και εμπειρία ως γραφίστας
 • Προϋπηρεσία σε προώθηση πωλήσεων

Παρέχονται

 • Εκπαίδευση στις δομές και στους τρόπους επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών
 • Μισθός ανάλογoς προσόντων.
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και νεανικό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

 

Γίνε Συνεργάτης μας


Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας
Γράψτε το email σας
Invalid Input
Μη έγκυρος αριθμός
Please let us know your message.

Sales Executive

Business Sales Executive

H Elikon Graphic Arts, είναι μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών εκτυπώσεων και της χάρτινης συσκευασίας. Από τη δημιουργία της έως σήμερα, διατηρεί αδιάλειπτα σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά. Αξιοποιώντας πλήρως καινοτόμες τεχνολογίες, παρέχει με συνέπεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σεβόμενοι τις ανάγκες και τους χρόνους ενός εξαιρετικά απαιτητικού εταιρικού πελατολόγιου.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας και των αυξημένων απαιτήσεων, αναζητούμε ένα νέο μέλος για την ομάδα μας για να στελεχώσει την θέσηBusiness Sales Executive

Περιγραφή Εργασίας:

 • Ανάπτυξη Πελατολογίου – New Business
  • Προτάσεις και σύνταξη λίστας υποψήφιων πελατών
  • Επικοινωνία και αποστολή προωθητικού υλικού
  • Πραγματοποίηση ραντεβού, follow up
  • Παρακολούθηση διαγωνισμών (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και υλοποίηση συμμετοχής
  • Επισκέψεις σε εμπορικές εκθέσεις και business εκδηλώσεις για δικτύωση
 • Follow up με τμήμα client service
 • Διερεύνηση ανταγωνισμού.
 • Sales Reporting και after sales ενέργειες.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε Business to Business πωλήσεις.
 • Οργανωτικές, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Excel, καλή γνώση Outlook, Word, Internet, εξοικείωση με περιβάλλοντα CRM
 • Eξοικείωση με σύγχρονους τρόπους πωλήσεων και digital sales
 • Eξοικείωση στη διαχείριση και χρήση social networks
 • Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης και καθορισμένων προθεσμιών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Καλή Γνώση Αγγλικής με εμπειρία σε εμπορική αλληλογραφία

 

Επιθυμητά προσόντα

Προτιμάται και θα εκτιμηθoύν:

 • Εμπειρία στο τομέα των γραφικών τεχνών
 • Εμπειρία στους τομείς του marketing και της επικοινωνίας

Παρέχονται:

 • Μισθός ανάλογoς προσόντων.
 • Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον με υπάρχουσες δομές πωλήσεων
 • Εταιρικό κινητό
 • Laptop
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

 

Γίνε Συνεργάτης μας


Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας
Γράψτε το email σας
Invalid Input
Μη έγκυρος αριθμός
Please let us know your message.

 


 

Γίνετε μέλος μιας Δυναμικής Ομάδας

Ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση, οι πόρτες μας είναι πάντα ανοικτές για να γνωρίσουμε επαγγελματίες με όρεξη και πάθος για το αντικείμενο τους. Αν θέλετε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας νέων ανθρώπων, μη διστάσετε να στείλετε το βιογραφικό σας.

 

Invalid Input
Γράψτε το email σας
Μη έγκυρος αριθμός
Invalid Input
Please let us know your message.

Πελατολόγιο